Аналіз логопедичного заняття

Логопедична робота - це підйом по сходинках.

Кожне заняття - нова сходинка, на яку можна піднятись лише тоді, коли впевнено стоїш на попередній

 

 

Корекційна спрямованність заняття


 1. Включення завдань, що розраховані за впливом на декілька аналізаторів
 • артикуляційна гімнастика
 • вправи для розвитку мовленнєвого дихання
 • вміння слухати (слуховий)
 • розглядання малюнків (зір)

     2. Зміна видів діяльності

 • підготовлена ігрова ситуація
 • артикуляційні вправи
 • завдання для розвитку усного мовлення

     3.  Доступність та чіткість інструкцій, ефективна допомога логопеда

  

     4.  Використання вправ для розвитку загальної та дрібної моторики

 

 

 

 Особистість логопеда

 1.  Володіння методами та прийомами корекційного впливу
 • систематичність, послідовність у педагогічній роботі
 • наочність, доступність прийомів педагогічного впливу
 • індивідуальний та диференційований підхід до учнів
 • зв'язок нового матеріалу з вивченим раніше
 • актуалізація опорних знань
 • естетичність наочних посібників та дидактичного матеріалу
 • організація самостійної роботи дітей

      2.  Майстерність педагогічного спілкування (добір різноманітних засобів і прийомів для заняття в цілому і для кожного

           його етапу, що забезпечить активну роботу дітей відповідно до вікових можливостей)

              

 

      3.  Створення оптимального психологічного режиму на занятті

 • атмосфера доброзичливості, довіри
 • всебічне заохочення пізнавальних зусиль дітей
 • виховна спрямованість заняття

      4.  Елементи творчості, що заслуговують вивчення та застосування в практику роботи інших вчителів-логопедів

          

      5.  Темп ведення заняття, емоційний фон на занятті

 

      6.  Ступінь досягнення мети та задач заняття

     

      7.  Логічна послідовність та взаємозв'язок всіх етапів заняття

 

      8.  Відповідність мовного матеріалу змісту програми та вікові дитини

 

      9.  Наявність конспекту заняття, ступінь  його засвоєння

    

    10.  Інструкції та допомога вчителя-логопеда

 

                                     

 

                                          

 

                                      

 

                               

 Результативність заняття (висновки про діяльність)

       1. Недоліки заняття -

 

       2. Діагностика причин -

 

       3. Пропозиціїї по усуненню недоліків -